ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО КЛАСУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена визначенню особливостей підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах. Визначено напрями професійної діяльності соціального педагога в інклюзивному класі, проаналізовано зміст готовності соціальних педагогів до професійної діяльності в інклюзивному класі, визначено особливості практико-орієнтованої підготовки здобувачів до роботи в інклюзивному класі. The article is devoted to determining the peculiarities of training future social pedagogues to work with children with special educational needs at inclusive classes. The directions of professional activity of a social pedagogue at an inclusive classroom are determined, the content of readiness of social pedagogues for professional activity at an inclusive classroom is analysed, the peculiarities of practice-oriented training of students to work at an inclusive classroom are determined.
Опис
Ключові слова
інклюзивна освіта, соціальний педагог, компетентності, готовність до професійної діяльності, методи підготовки, inclusive education, social pedagogue, competences, readiness for professional activity, training methods
Цитування
Славгородська О. А. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи в умовах інклюзивного класу / О. А. Славгородська, І. А. Романова // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: І. А. Романова, І. О. Шеплякова, М. О. Штанько]. – Харків, 2023. – С. 303–310.