Життєстійкість підлітків із неповних сімей

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид-во "Діса плюс"
Анотація
Розкриваються основні психологічні чинники формування життєстійкості підлітків із неповних сімей в контексті сучасних змін, що відбуваються у світі. Повнота сім'ї розглядається як чинник впливу на окремі компоненти життєстійкості особистості підлітка. Емпіричнім шляхом визначені типи функціонування життєстійкості в структурі життєздатності підлітків з неповних сімей («залучений», «контролюючий» і «нестійкий»). Пропонується система засобів розвитку та формування компонентів життєстійкості з метою підвищення життєздатності підлітків з неповних сімей. Раскрываются основные психологические факторы формирования жизнестойкости подростков из неполных семей в контексте современных изменений, происходящих в мире. Полнота семьи рассматривается как фактор влияния на отдельные компоненты жизнестойкости личности подростка. Эмпирическим путем выделены типы функционирования жизнестойкости в структуре жизнеспособности подростков из неполных семей («вовлеченный», «контролирующий» и «неустойчивый»). Предлагается система способов развития и формирования компонентов жизнестойкости с целью повышения жизнеспособности подростков из неполных семей. Basic psychological factors of formation of resiliency (hardiness) of single-parent teenagers in the context of contemporary changes in the world are defined. Completeness of family is considered as a factor influencing the individual components of the teenager's resiliency. The types of resiliency functioning in the structure of vitality of single-parent teenagers (“involved”, “controlling” and “unstable”) are determined empirically. The development and formation of resiliency components means system is proposed to increase the vitality of single-parent teenagers.
Опис
Ключові слова
неповна сім’я, життєздатність, життєстійкість, компоненти життєздатності, залученість, контроль, прийняття ризику, неполная семья, жизнеспособность, компоненты жизнеспособности, жизнестойкость, вовлеченность, контроль, принятие риска, incomplete family, viability, sustainability components, resiliency, involvement, control, risk-taking
Цитування
Кузнєцов М. А. Життєстійкість підлітків з неповних сімей : монографія / М. А. Кузнєцов, К. Р. Маннапова ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2016. – 257 с.