Розвиток комунікативних умінь дітей з ООП в умовах інклюзивного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
Анотація
У статті здійснено теоретичний аналіз досліджень з проблеми організації освітнього процесу в умовах інклюзивного навчання. Проаналізовано психолого-педагогічні дослідження з питання розвитку комунікативних умінь школярів. Відмічено, що проблему розвитку комунікативних умінь у молодших школярів в умовах інклюзивної освіти вивчено недостатньо. Саме формування комунікативних умінь у майбутньому забезпечує соціалізацію дитини з ООП. The article provides a theoretical analysis of research on the organization of the educational process in the context of inclusive education. Psychological and pedagogical research on the development of communicative skills of students is analyzed. It is noted that the problem of development of communicative skills in junior schoolchildren in the conditions of inclusive education is insufficiently studied. It is the formation of communicative skills in the future that ensures the socialization of a child with SEN.
Опис
Ключові слова
молодший школяр, комунікативні вміння, інклюзивне навчання, інклюзивний клас, учень з ООП, junior school student, communication skills, inclusive education, inclusive class, student with SEN
Цитування
Дорожко І. І. Розвиток комунікативних умінь дітей з ООП в умовах інклюзивного навчання / І. І. Дорожко, О. Є. Малихіна, Л. В. Туріщева // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Психологія. – 2021. – Вип. 4. – С. 134–138.