Окремі проблеми правового регулювання випробування при прийнятті на роботу: мирний та воєнний період

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто проблему випробування при прийнятті на роботу, його плюси та мінуси. Випробування – це не обов’язкова, а додаткова умова договору. Трудовій договір – це взаємна угода, яка укладається між роботодавцем та працівником, інтереси обох сторін мають співпадати, у цьому суть будь-якого договору. Також слід додати, що під час воєнного стану випробування не обмежується категорією осіб, до яких його можна застосувати. This article looks at the problem of probation and its pros and cons. Probation is not a mandatory but an optional contractual condition. An employment contract is a mutual agreement between employer and employee, the interests of both parties must be the same, which is the essence of any contract. It should also be added that during martial law, probation is not limited to the category of persons to whom it can be applied.
Опис
Ключові слова
дефініція, трудовий договір, правовове регулювання випробування, студентські роботи, definition, employment contract, legal regulation of testing, student works
Цитування
Борсук В. Б. Окремі проблеми правового регулювання випробування при прийнятті на роботу: мирний та воєнний період / В. Б. Борсук // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 128–130.