Академічна доброчесність учнів основної ланки ЗЗСО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті зазначено, що академічна доброчесність у школі – це можливість учням показати цінність самостійного опанування навчальним предметом, умова психологічного комфорту і корисна життєва практика. Адже досвід навчальної діяльності, сформований у школі, ми проносимо через все життя. Виконана учнем робота, що має 100% унікальності, показує не лише рівень сумління, а й зацікавленість предметом. The article states that academic integrity at school is opportunity for students to show the value of independent mastering of the subject, a condition of psychological comfort and useful life practice. After all the experience of learning activities formed at school, we carry through all life. The work done by the pupil, which is 100% unique, shows not only level of conscience, but also interest in the subject.
Опис
Ключові слова
академічна доброчесність, заклади загальної середньої освіти, academic integrity, general secondary education institutions
Цитування
Бехтер А. Академічна доброчесність учнів основної ланки ЗЗСО / А. Бехтер, В. Ворожбіт-Горбатюк // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 283–285.