Особливості вивчення словникових слів на уроках літературного читання з використанням інтерактивних технологій як засіб формування творчих здібностей учнів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано використання інтерактивних технологій навчання під час організації освітнього процесу у Новій українській школі. Використання інтерактивних технологій навчання має ряд переваг, як для вчителів, так і для учнів. Застосування описаних форм взаємодії під час уроків літературного читання сприяє вивченню нового матеріалу легко, цікаво та без примусу. Від творчої активності учня, його уміння міркувати, обґрунтовувати думки, спілкуватися з однолітками та вчителем залежить результативність уроку. Вплинути на традиційний процес засвоєння словникових слів, підвищити його ефективність допоможе застосування інтерактивних технологій. The publication analyzes the use of interactive learning technologies during the organization of the educational process at the New Ukrainian School. The use of interactive learning technologies has a number of advantages for both teachers and students. The use of the described forms of interaction during literary reading lessons helps to learn new material easily, interestingly and without coercion. The effectiveness of the lesson depends on the student's creative activity, his ability to reason, justify his thoughts, communicate with peers and the teacher. The use of interactive technologies will help to influence the traditional process of learning vocabulary words and increase its effectiveness.
Опис
Ключові слова
літературне читання, освітній процес, інтерактивні технології, студентські роботи, literary reading, educational process, interactive technologies, student works
Цитування
Волкова А. Особливості вивчення словникових слів на уроках літературного читання з використанням інтерактивних технологій як засіб формування творчих здібностей учнів початкової школи / А. Волкова // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали І Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. здобувачів вищ. освіти і молод. учених, Харків, 10 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2024. – С. 29–30.