Інтерес та його реалізація в трудових відносинах при укладенні, зміні та припиненні трудового договору в умовах воєнного стану в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто інтерес та його реалізація в трудових відносинах при укладенні, зміні та припиненні трудового договору в умовах воєнного стану в Україні. Режим воєнного стану, запроваджений в Україні у зв’язку із військовою агресією російської федерації повністю змінив життя пересічних людей і вплинув абсолютно на всі сфери суспільного життя. Період режиму воєнного часу суттєво розширив можливості реалізації інтересу роботодавця у вирішенні питання про укладення, зміну та припинення трудового договору за своєю ініціативою, звузивши сферу реалізації інтересу працівника. У свою чергу у іншій ситуації: розірвання трудового договору за ініціативою працівника, сферу реалізації інтересу працівника також було розширено, звузивши сферу реалізації інтересу роботодавця. The article considers interest and its implementation in labour relations at the conclusion, amendment and termination of the employment contract under martial law in Ukraine. Martial law regime imposed in Ukraine due to the military aggression of the Russian Federation has completely changed the life of ordinary people and affected absolutely all spheres of public life. The martial law period has significantly expanded the scope of the employer's interest in concluding, amending and terminating an employment contract at his own initiative, while narrowing the scope of the employee's interest. In turn, in another situation: the termination of the employment contract at the initiative of the employee, the scope of the employee's interest was also expanded, narrowing the scope of the employer's interest.
Опис
Ключові слова
трудові відносини, трудовий договір, тимчасова непрацездатність, трудове право, воєнний стан, аспірантські роботи, labor relations, employment contract, temporary disability, labor law, martial law, postgraduate work
Цитування
Гапочка К. В. Інтерес та його реалізація в трудових відносинах при укладенні, зміні та припиненні трудового договору в умовах воєнного стану в Україні / К. В. Гапочка // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 100–101.