Destruction of victorian stereotypes and morality in modernist texts

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-09
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The article deals with the problem of the destruction of Victorian stereotypes and morality in modernist texts. У статті розглянуто проблему руйнування вікторіанських стереотипів і моралі в модерністських текстах. В статье рассмотрена проблема разрушения викторианских стереотипов и морали в модернистских текстах.
Опис
Ключові слова
victorian stereotypes, modernist texts, morality, вікторіанські стереотипи, модерністські тексти, мораль, викторианские стереотипы, модернистские тексты, мораль
Цитування
Honcharova O. Destruction of Victorian stereotypes and morality in modernist texts / O. Honcharova // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук ; наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 25.