Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5670
Title: Destruction of victorian stereotypes and morality in modernist texts
Other Titles: Руйнування вікторіанських стереотипів і моралі в модерністських текстах
Разрушение викторианских стереотипов и морали в модернистских текстах
Authors: Honcharova, O.
Гончарова, О. А.
Keywords: victorian stereotypes
modernist texts
morality
вікторіанські стереотипи
модерністські тексти
мораль
викторианские стереотипы
модернистские тексты
мораль
Issue Date: 9-Apr-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Honcharova O. Destruction of Victorian stereotypes and morality in modernist texts / O. Honcharova // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук ; наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 25.
Abstract: The article deals with the problem of the destruction of Victorian stereotypes and morality in modernist texts. У статті розглянуто проблему руйнування вікторіанських стереотипів і моралі в модерністських текстах. В статье рассмотрена проблема разрушения викторианских стереотипов и морали в модернистских текстах.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5670
Appears in Collections:Кафедра теорії і практики англійської мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Honcharova O..pdf637.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.