ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Анотація
У статті розглянуто особливості використання засобів мультимедіа на заняттях з української мови як іноземної з метою підвищення рівня вмотивованості навчання іноземних студентів. Звернуто увагу на важливості поєднання доцільно дібраного лексичного матеріалу з візуалізацією понять, явищ, процесів, що допомагатиме студентам-іноземцям опанувати лексичне значення нових слів. The article deals with the problem of using multimedia resources in classes from the Ukrainian language as a foreign language in order to increase the level of motivation of teaching foreign students. It is emphasized the importance of combining appropriate lexical material with visualization of concepts, phenomena, processes, which will help foreign students acquire the lexical meaning of new words.
Опис
Ключові слова
smart-освіта, сучасні педагогічні технології на заняттях з української мови як іноземної, вмотивоване навчання, комп’ютерне навчальне середовище, мультимедійні презентації, smart-education, modern pedagogical technologies in Ukrainian language lessons as a foreign language, motivated learning, computer learning environment, multimedia presentations
Цитування
Зеленська Л. Д. Особливості використання засобів мультимедіа на заняттях з української мови як іноземної / Л. Д. Зеленська, О. Тарапат // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2019. – № 3. – С. 122–130.