Високошвидкісні технології локальних мереж

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто Gigabit Ethernet, який є масштабованим і здатним забезпечити дуже ефективну наскрізну інфраструктуру. Крім того, перехід від застарілих мереж до Gigabit Ethernet відносно простий: незважаючи на плавний перехід від 10/100 Ethernet до Gigabit Ethernet. The article discusses Gigabit Ethernet, which is scalable and capable of providing a very efficient end-to-end infrastructure. In addition, the transition from legacy networks to Gigabit Ethernet is relatively simple: despite the smooth transition from 10/100 Ethernet to Gigabit Ethernet.
Опис
Ключові слова
Gigabit Ethernet, локальні мережі, local networks
Цитування
Варга Д. Високошвидкісні технології локальних мереж / Д. Варга, Є. Шакуров // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 111.