ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК МЕТОД АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО–ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «Планета-Принт»
Анотація
У статті розглянуті питання застосування ділових ігор з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, запропоновані розроблені варіанти дидактичних ігор. В статье рассмотрены вопросы использования деловых игр с целью активизации учебно-познавательной деятельности студентов, предложены разработанные варианты дидактических игр. In this article the metters of usege of business games with the aim of activation of learning and cognitive activity of the students are discussed, designed variations of didactic games are offered.
Опис
Ключові слова
ділова гра, функції ділових ігор, компоненти структури ігрової діяльності, спонтанні ділові ігри, рольова гра, деловая игра, функции деловых игр, компоненты структуры игровой деятельности, спонтанные деловые игры, ролевая игра, business game, business games functions, components of game activity structure, spontaneous business games, role-playing game
Цитування
Хлєбнікова Т. М. Дидактичні ігри як метод активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів / Т. М. Хлєбнікова // Управлінські та психологічні аспекти професійної підготовки фахівців в умовах інноваційного розвитку освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. проф. Р. І. Черновол-Ткаченко, проф. О. І. Мармази, доц. О. Є. Гречаник. – Харків : Планета-Принт, 2016. – Ч. 1. – С. 238–243.