Організація роботи з дитячою книжкою в першому класі в межах проекту «День у школі. Професійне зростання»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто значення систематичної педагогічної практики у формуванні професійної компетентності в майбутніх учителів початкових класів. Окреслено основні завдання експериментального проекту «День у школі. Професійне зростання» за напрямом «Робота з дитячою книжкою». Розкрито особливості методичної роботи в першому класі, які необхідно усвідомити другокурсникам. В статье рассмотрено значение систематической педагогической практики в формировании профессиональной компетентности у будущих учителей начальных классов. Обозначены основные задачи экспериментального проекта «День в школе. Профессиональный рост» по направлению «Работа с детской книгой». Раскрыты особенности методической работы в первом классе, которые необходимо освоить второкурсникам. The article considers the importance of systematic pedagogical practice in the formation of future primary school teachers’ professional competence. It outlines the main tasks of the experimental project “A Day at School. Professional Advancement” in the area of "Work with a children's book. The article reveals the features of methodological work in the first form, which are essential to be studied by sophomore students.
Опис
Ключові слова
професійна компетентність, підготовка студентів, початкова школа, урок позакласного читання, дитяча книжка, профессиональная компетентность, подготовка студентов, начальная школа, урок внеклассного чтения, детская книга, professional competence, student training, primary school, extracurricular reading lesson, children's book
Цитування
Ємець А. А. Організація роботи з дитячою книжкою в першому класі в межах проекту «День у школі. Професійне зростання» / А. А. Ємець, О. М. Коваленко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Теорія і методика навчання : проблеми та пошуки». – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 14. – С. 45–57.