ПСИХОЛОГІЯ МОНЕТАРНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

dc.contributor.authorНікітіна, О. П.
dc.contributor.authorХомуленко, Т. Б.
dc.contributor.authorІванченко, А. Д.
dc.date.accessioned2023-08-30T09:20:47Z
dc.date.available2023-08-30T09:20:47Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractУ монографії наведені результати дослідження особистісно-вікового аспекту психології грошей та схильностей до побудови монетарної кар’єри у студентів. Проведено узагальнення та систематизацію наукових підходів до проблеми ставлення до грошей у системі відносин особистості юнацького віку. Представлено методичний комплекс дослідження психолого-педагогічних передумов ставлення до грошей у системі відношень особистості. Розкрито характеристики виявлених монетарних типів, властивих особистості юнацького віку. Подано авторську розвивально-корекційну програму формування конструктивного ставлення до грошей особистості юнацького віку. Додатки містять психодіагностичний комплекс, який можна використовувати психологами в наукових дослідженях, практичній роботі та консультаційній практиці. The monograph presents the results of a study of the personality and age aspect of the psychology of money and the tendency to build a monetary career among of students. The article generalises and systemises scientific approaches to the problem of attitudes towards money in the system of relations of a youthful personality. A methodical complex of research of psychological and pedagogical prerequisites of attitude to money in the system of personality relations is presented. The characteristics of the identified monetary types inherent in the personality of adolescence are revealed. The author's own developmental and corrective programme for the formation of a constructive attitude to money in the youthful personality is presented. The appendices contain a psychodiagnostic complex that can be used by psychologists in scientific research, practical work and counselling practice.
dc.identifier.citationНікітіна О. П. Психологія монетарної спрямованості особистості : [монографія] / О. П. Нікітіна, Т. Б. Хомуленко, А. Д. Іванченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. – 349 с. : табл., іл.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12311
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectпсихологія юнацького віку
dc.subjectпсихологія особистості
dc.subjectставлення до грошей
dc.subjectмонетарна поведінка
dc.subjectмонографія
dc.subjectyouth psychology
dc.subjectpersonality psychology
dc.subjectattitude to money
dc.subjectmonetary behavior
dc.subjectmonograph
dc.titleПСИХОЛОГІЯ МОНЕТАРНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
dc.title.alternativePSYCHOLOGY OF MONETARY ORIENTATION PERSONALITIES
dc.typeMonograph
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
ПСИХОЛОГІЯ_МОНЕТАРНОЇ_СПРЯМОВАНОСТІ_монографія_1.pdf
Розмір:
4.76 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис: