K. Balmont – The Translator of English Poetry

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The article is dedicated the problem of literary translation in the works of K.D. Balmont.Balmont as a poet, critic and translator has an extraordinarily wide coverage of world culture, primarily Western European. Being a cosmopolitan according to his interests, circumstances of his biography, peculiarities of his worldview and the nature of his poetic thinking, he translated poets from all over the world, enriching the translated literature with the masterpieces of world literature. Статтю присвячено проблемі художнього перекладу у творчості К. Д. Бальмонта. Бальмонт як поет, критик і перекладач надзвичайно широко охоплює світову культуру, насамперед західноєвропейську. Будучи космополітом за своїми інтересами, обставинами біографії, особливостями світосприйняття та характером поетичного мислення, він перекладав поетів з усього світу, збагачуючи перекладну літературу шедеврами світової літератури.
Опис
Ключові слова
Balmont K., English poetry, literary translation, world literature, Бальмонт К., англійська поезія, художній переклад, світова література
Цитування
Kononova Zh. K. Balmont – The Translator of English Poetry / Zh. Kononova // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 119–122.