Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7657
Title: K. Balmont – The Translator of English Poetry
Other Titles: К. Бальмонт – перекладач англійської поезії
Authors: Kononova, Zh.
Keywords: Balmont K.
English poetry
literary translation
world literature
Бальмонт К.
англійська поезія
художній переклад
світова література
Issue Date: 18-May-2022
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Kononova Zh. K. Balmont – The Translator of English Poetry / Zh. Kononova // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 119–122.
Abstract: The article is dedicated the problem of literary translation in the works of K.D. Balmont.Balmont as a poet, critic and translator has an extraordinarily wide coverage of world culture, primarily Western European. Being a cosmopolitan according to his interests, circumstances of his biography, peculiarities of his worldview and the nature of his poetic thinking, he translated poets from all over the world, enriching the translated literature with the masterpieces of world literature. Статтю присвячено проблемі художнього перекладу у творчості К. Д. Бальмонта. Бальмонт як поет, критик і перекладач надзвичайно широко охоплює світову культуру, насамперед західноєвропейську. Будучи космополітом за своїми інтересами, обставинами біографії, особливостями світосприйняття та характером поетичного мислення, він перекладав поетів з усього світу, збагачуючи перекладну літературу шедеврами світової літератури.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7657
Appears in Collections:Кафедра англійської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kononova Zh. K. Balmont – The Translator of English Poetry.pdf812.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.