Comparative Analysis of Higher Education Systems of the Ukrainian Lands of Dnieper Ukraine in the First Third of the XXth Century.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Atlantis Press
Анотація
The article presents the comparative analysis of higher education systems of the Ukrainian lands of Dnieper Ukraine in the first third of the XXth century: the period of 1901 – February 1917 (the stage of formation of higher education in Ukraine taking into account educational, economic, social and political factors), the period of March 1917 – 1920 (restructuring of higher education in Ukraine during the national liberating struggle), the period of 1921 – 1933 (stage of modernization of higher education in Ukraine in order to implement important principles of korenization). The main trends in the development of higher education were revealed in Ukraine during three studied stages within determined chronological boundaries. У статті представлений порівняльний аналіз систем вищої освіти українських земель Наддніпрянської України у першій третині ХХ століття: період 1901 - лютий 1917 рр. (етап становлення вищої освіти в Україні з урахуванням освітніх, економічних, соціально-політичних факторів), період березня 1917 - 1920 рр. (перебудова вищої освіти в Україні під час національно-визвольної боротьби), період 1921 - 1933 рр. (етап модернізації вищої освіти в Україні з метою реалізації важливих принципів коренізації ). Були виявлені основні тенденції розвитку вищої освіти в Україні протягом трьох досліджуваних етапів у визначених хронологічних межах. В статье представлен сравнительный анализ систем высшего образования украинских земель Приднепровской Украины в первой трети ХХ века: период 1901 - февраль 1917 (этап становления высшего образования в Украине с учетом образовательных, экономических, социально-политических факторов), период март 1917 - 1920 гг . (перестройка высшего образования в Украине во время национально-освободительной борьбы), период 1921 - 1933 гг. (этап модернизации высшего образования в Украине с целью реализации важных принципов коренизации). Были выявлены основные тенденции развития высшего образования в Украине в течение трех исследуемых этапов в определенных хронологических рамках.
Опис
Ключові слова
educational trends, higher education system, Dnieper Ukraine, institution of higher education, освітні тенденції, система вищої освіти, Наддніпрянська Україна, заклад вищої освіти, образовательные тенденции, система высшего образования, Надднепрянская Украина, учреждение высшего образования
Цитування
Zelenska L. Comparative Analysis of Higher Education Systems of the Ukrainian Lands of Dnieper Ukraine in the First Third of the XXth Century / L. Zelenska, Т. Kalinichenko // Advances in Economics, Business and Management Research : рroceedings of the International Conference on Economics, Law and Education Research. – 2021. – Vol. 170. – P. 311–317.