ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА ЯК ЗАСІБ ВЗАЄМОДІЇ З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ З ООП

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційному дослідженні вивчено проблему взаємодії з батьками дітей з ООП у науковій літературі. Виокремлено й охарактеризовано напрями та засоби взаємодії з батьками дітей з ООП. Висвітлено практичні аспекти взаємодії з батьками дітей з ООП засобами педагогіки партнерства, зокрема серед практичних методів партнерської взаємодії з батьками дітей з ООП виокремлено: проведення індивідуальних консультацій, організація спільних заходів та проєктів, створення інформаційних матеріалів та ресурсів для батьків, а також використання електронних засобів комунікації для забезпечення постійного зв'язку. The qualification study examines the problem of partnership interaction with parents of children with SEN in the scientific literature. The directions and means of partnership interaction with parents of children with SEN are identified and characterized. The practical aspects of partnership interaction with parents of children with SEN by means of partnership pedagogy are highlighted, in particular, among the practical methods of partnership interaction with parents of children with SEN are: conducting individual consultations, organizing joint events and projects, creating information materials and resources for parents, as well as using electronic means of communication to ensure constant communication.
Опис
Ключові слова
педагогіка партнерства, взаємодія з батьками, діти з особливими освітніми потребами, форми взаємодії з батьками, partnership pedagogy, interaction with parents, children with special educational needs, forms of interaction with parents
Цитування
Крилова К. І. Педагогіка партнерства як засіб взаємодії з батьками дітей з ООП : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / К. І. Крилова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 83 с.
Колекції