ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА ЯК ЗАСІБ ВЗАЄМОДІЇ З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ З ООП

dc.contributor.authorКрилова, К. І.
dc.date.accessioned2024-02-11T10:51:37Z
dc.date.available2024-02-11T10:51:37Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційному дослідженні вивчено проблему взаємодії з батьками дітей з ООП у науковій літературі. Виокремлено й охарактеризовано напрями та засоби взаємодії з батьками дітей з ООП. Висвітлено практичні аспекти взаємодії з батьками дітей з ООП засобами педагогіки партнерства, зокрема серед практичних методів партнерської взаємодії з батьками дітей з ООП виокремлено: проведення індивідуальних консультацій, організація спільних заходів та проєктів, створення інформаційних матеріалів та ресурсів для батьків, а також використання електронних засобів комунікації для забезпечення постійного зв'язку. The qualification study examines the problem of partnership interaction with parents of children with SEN in the scientific literature. The directions and means of partnership interaction with parents of children with SEN are identified and characterized. The practical aspects of partnership interaction with parents of children with SEN by means of partnership pedagogy are highlighted, in particular, among the practical methods of partnership interaction with parents of children with SEN are: conducting individual consultations, organizing joint events and projects, creating information materials and resources for parents, as well as using electronic means of communication to ensure constant communication.
dc.identifier.citationКрилова К. І. Педагогіка партнерства як засіб взаємодії з батьками дітей з ООП : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / К. І. Крилова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 83 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13895
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectпедагогіка партнерства
dc.subjectвзаємодія з батьками
dc.subjectдіти з особливими освітніми потребами
dc.subjectформи взаємодії з батьками
dc.subjectpartnership pedagogy
dc.subjectinteraction with parents
dc.subjectchildren with special educational needs
dc.subjectforms of interaction with parents
dc.titleПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА ЯК ЗАСІБ ВЗАЄМОДІЇ З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ З ООП
dc.title.alternativePartnership pedagogy as a means of interaction with parents of children with special needs
dc.typeOther
Файли
Колекції