Види казок терапевтичного спрямування та особливості їх використання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Primedia eLaunch
Анотація
В статті розглянуто використання казкотерапії в освітньому процесі. Казка супроводжує людину впродовж усього життя, допомагає її успішній соціалізації й ефективному засвоєнню життєвих уроків. Казка для дитини – це не просто вигадка, фантазія, це особлива реальність світу почуттів. Казка розсуває рамки звичайного життя; тільки в казковий формі діти стикаються з такими складними явищами і почуттями, як життя і смерть, любов і ненависть, гнів і співчуття, зрада і підступність. Казка – це стародавній спосіб підтримати людину за допомогою слова. В статье рассматривается использование сказкотерапии в образовательном процессе. Сказка сопровождает человека на протяжении всей жизни, помогает его успешной социализации и эффективному усвоению жизненных уроков. Сказка для ребенка – это не просто выдумка, фантазия, это особенная реальность мира чувств. Сказка раздвигает рамки обычной жизни; только в сказочной форме дети сталкиваются с такими сложными явлениями и чувствами, как жизнь и смерть, любовь и ненависть, гнев и сострадание, измена и коварство. Сказка – древний способ поддержать человека с помощью слова. This article looks at the use of storytelling therapy in the educational process. The fairy tale accompanies a person throughout life, helps his successful socialization and effective learning of life lessons. A fairy tale for a child is not just a fiction, a fantasy, it is a special reality of the world of feelings. The tale pushes the boundaries of ordinary life; only in fairy-tale form do children face such complex phenomena and feelings as life and death, love and hate, anger and compassion, betrayal and cunning. A fairy tale is an ancient way to support a person with words.
Опис
Ключові слова
казки, казкотерапія, учні, початкові класи, сказки, сказкотерапия, учащиеся, начальные классы, fairy tales, fairy tale therapy, students, elementary grades
Цитування
Бойчук Ю. Види казок терапевтичного спрямування та особливості їх використання / Ю. Бойчук, О. Казачінер, А. Галій // Modern education, training and upbringing : collective monograph / Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. – Рр. 412–419.