НАВЧАННЯ КОМП’ЮТЕРНІЙ ГРАФІЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Комп’ютерна графіка розробляє технології отримання, обробки та візуалізації графічної інформації. Представлено зміст, методи, засоби і форми організації навчального процесу під час викладання курсу «Комп’ютерна графіки». Запропоновані підходи до організації навчання комп’ютерній графіці майбутніх вчителів.Computer graphics develops technologies for obtaining, processing and visualizing graphic information. The content, methods, means and forms of organization of the educational process during the teaching of the course «Computer Graphics» are presented.
Опис
Ключові слова
комп’ютерна графіка, самостійна робота, майбутні вчителі, сomputer graphics, independent work, future teachers
Цитування
Колгатіна Л. С. Навчання комп’ютерній графіці майбутніх вчителів / Л. С. Колгатіна, Р. В. Варипаєв // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Пономарьова Н. О та ін.]. – Харків : [Б.в.], 2022. – С. 186–189.