Освітній процес в мультикультурній спільноті (на матеріалі Слобожанщини ХІХ ст.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено дослідженню освітнього процесу в мультикультурній спільноті (на матеріалі Слобожанщини ХІХ ст.). В статті доведено, що питання про освіту та виховання спрямовуються до філософії. Такий підхід розкриває нові обрії педагогічної науки, зокрема дозволяє у сучасних контекстах розглянути традиційні мультикультурні угрупування та спільноти, які формують культурний ландшафт Слобожанщини. Статья посвящена исследованию образовательного процесса в мультикультурной общности (на материале Слобожанщины XIX века.). В статье доказано, что вопросы об образовании и воспитании обращаются к философии. Такой подход раскрывает новые горизонты педагогической науки, в частности позволяет в современных контекстах рассмотреть традиционные мультикультурные группировки и сообщества, которые формируют культурный ландшафт Слобожанщины.
Опис
Ключові слова
освітній процес, комунікативна компетентність, мультикультурні спільноти, Слобожанщина, образовательный процесс, коммуникативная компетентность, мультикультурные сообщества, the educational process, communicative competence, multicultural community, Slobozhanshchyna
Цитування
Радіонова Н. В. Освітній процес в мультикультурній спільноті (на матеріалі Слобожанщини ХІХ ст.) / Н. В. Радіонова // Теорія та практика мультикультуралізму: український і європейський досвід : матеріали наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. В. Бережна, М. В. Луценко]. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 145–149.