ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДЕФЕКТОЛОГІВ

dc.contributor.authorКрамченкова, В. О.
dc.contributor.authorЖукова, Л. В.
dc.date.accessioned2023-06-12T08:53:29Z
dc.date.available2023-06-12T08:53:29Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМонографія присвячена дослідженню психологічних чинників професійного благополуччя дефектологів. В роботі проаналізовано підходи та висвітлено сучасні концепції феномену психологічного благополуччя у професійній сфері, представлено їх особливості у фахівців психолого-педагогічного профілю, що працюють із дітьми з порушеннями розвитку. У монографії представлено структурну модель професійного благополуччя фахівців психолого-педагогічного профілю, як інтегровану схему зв’язків, що враховує зовнішні та внутрішні умови життєдіяльності, психологічні ресурси особистості й регуляторні, реактивні, когнітивні та соціально психологічні фактори його детермінації; визначено типологічні особливості психологічного та професійного благополуччя та показано їх специфіку залежно від змісту та стресогенності їх професійної діяльності; виявлено структурні особливості регулятивних, когнітивних, соціальнопсихологічних й реактивних факторів та їх вплив на встановлення компонентів професійного благополуччя дефектологів. Спираючись на ресурсний підхід та виявлені предиктори професійного благополуччя дефектологів розроблено програму його оптимізації. Для фахівців психолого-педагогічного профілю, спеціальних психологів, дефектологів, корекційних педагогів, сімейних консультантів, викладачів, аспірантів, студентів психологічних спеціальностей. The monograph is devoted to the study of psychological factors of professional well-being of defectologists. The work analyses approaches and highlights modern concepts of the phenomenon of psychological well-being in the professional sphere, presents their features in psychological and pedagogical specialists working with children with developmental disorders. The monograph presents a structural model of professional well-being of psychological and pedagogical specialists as an integrated scheme of relations that takes into account external and internal conditions of life, psychological resources of the individual and regulatory, reactive, cognitive and social psychological factors of its determination; identifies typological features of psychological and professional well-being and shows their specificity depending on the content and stress of their professional activity; reveals structural features of regulatory, cognitive and social psychological factors of professional well-being. Based on the resource approach and the identified predictors of professional well-being of defectologists, a programme for its optimisation has been developed. For specialists of psychological and pedagogical profile, special psychologists, defectologists, correctional teachers, family counsellors, teachers, postgraduate students, students of psychological specialities.
dc.identifier.citationКрамченкова В. О. Психологія професійного благополуччя дефектологів : монографія / В. О. Крамченкова, Л. В. Жукова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2023. – 211 с. : табл.
dc.identifier.isbn978-617-8122-28-7
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11488
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
dc.subjectпсихологія
dc.subjectпрофесійне благополуччя
dc.subjectфахівці психолого-педагогічного профілю
dc.subjectдефектологи
dc.subjectпсихологічний супровід
dc.subjectpsychology
dc.subjectprofessional well-being
dc.subjectpsychological and pedagogical specialists
dc.subjectdefectologists
dc.subjectpsychological support
dc.titleПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДЕФЕКТОЛОГІВ
dc.title.alternativePSYCHOLOGY OF PROFESSIONAL WELL-BEING OF DEFECTOLOGISTS
dc.typeMonograph
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Kramchenkova_Zhukova_Psykholohiia_profesiinoho_blahopoluchchia_defektolohiv.pdf
Розмір:
12.32 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: