«Долі курсив – курсив валеології» (до ювілею доктора біологічних наук, професора Гончаренко Марії Степанівни)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Хочеться зазначити, що Марія Степанівна Гончаренко – талановитий учений із унікальним масштабним і далекоглядним науковим мисленням, справжній патріот свого університету і своєї країни, справжня Людина з великим серцем і щирою душею. Внесок Марії Степанівни в розвиток валеологічної науки важко переоцінити, а її ім’я само по собі вже науковий бренд, який сформувався в результаті невтомної наукової, педагогічної та громадської діяльності. Хочется отметить, что Мария Степановна Гончаренко - талантливый ученый с уникальным масштабным и дальновидным научным мышлением, настоящий патриот своего университета и своей страны, настоящий Человек с большим сердцем и душой. Вклад Марии Степановны в развитие валеологического науки трудно переоценить, а ее имя само по себе уже научный бренд, который сформировался в результате неутомимой научной, педагогической и общественной деятельности. I want to note that Maria Stepanovna Goncharenko is a talented scientist with a unique large-scale and far-sighted scientific thinking, a true patriot of his university and his country, a real person with a big heart and soul. The contribution of Maria Stepanovna to the development of valeological science is difficult to overestimate, and her name itself is already a scientific brand, which was formed as a result of tireless scientific, pedagogical and social activities.
Опис
Ключові слова
анатомія, фізіологія, валеологія, Гончаренко Марія Степанівна, сучасна наука, анатомия, физиология, валеология, Гончаренко Мария Степановна, современная наука, anatomy, physiology, valeology, Goncharenko Maria Stepanovna, modern science
Цитування
Бойчук Ю. Д. «Долі курсив – курсив валеології» (до ювілею доктора біологічних наук, професора Гончаренко Марії Степанівни) / Ю. Д. Бойчук та ін. // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18-19 трав. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 16–21.