ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ НА ПДО MOODLE

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто переваги використання платформи дистанційної освіти Moodle для організації дистанційного навчання. Розглянуто її функціональні можливості щодо роботи студентів та викладачів. Схарактеризовано етапи створення дистанційних курсів платформи дистанційної освіти Moodle.The article discusses the advantages of using the Distance Education Platform Moodle for distance learning. Its functionality in relation to the work of students and teachers is considered. The stages of creating distance courses of the Moodle distance education platform are characterized.
Опис
Ключові слова
дистанційна освіта, дистанційні курси, платформи дистанційної освіти Moodle, етапи створення дистанційних курсів, distance education, distance courses, Distance Education Platforms Moodle, stages of creating distance courses
Цитування
Пономарьова Н. О. Особливості створення дистанційних курсів на ПДО MOODLE / Н. О. Пономарьова, Д. О. Молчанова // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / [редкол.: Пономарьова Н. О та ін.]. – Харків, 2022. – С. 219–222.