ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУП У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-03-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Молодий вчений
Анотація
В статті розглянуто створення інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти, що є одним із найголовніших шляхів упровадження та підтримки якісної інклюзивної освіти в Україні. Цей процес має бути здійснюватися грамотно та виважено, з дотриманням нормативно-правових, корекційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних норм, а також потребувати мінімальних процедурних документаційних зусиль з боку батьків дітей з особливими освітніми потребами щодо зарахування дитини до інклюзивної групи закладу дошкільної освіти. The article deals with the creation of inclusive groups in preschool education institutions, which is one of the the main ways to implement and support quality inclusive education in Ukraine. education in Ukraine. This process should be carried out competently and and balanced, in compliance with regulatory, correctional, pedagogical, sanitary and hygienic standards, and require minimal procedural documentation efforts on the part of parents of children with special educational needs to enroll a child in an inclusive group of a preschool inclusive group of preschool education institution.
Опис
Ключові слова
інклюзивне навчання, заклади дошкільної освіти, діти з особливими освітніми потребами, inclusive education, preschool education institutions, children with special educational needs
Цитування
Казачінер О. С. Організація та особливості діяльності інклюзивних груп у закладі дошкільної освіти / О. С. Казачінер, Ю. Д. Бойчук // Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки : матеріали наук.-практ. конф., Одеса, 25–26 берез. 2022 р. – Херсон : Молодий вчений, 2022. – С. 21–24.