Кар’єрні домагання молодого фахівця: роль університетів у формуванні їхньої адекватності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Приватна фірма «Колегіум»
Анотація
Здійснено аналіз чинників, що призводять до неадекватного професійного самооцінювання майбутнього фахівця; визначено роль університетів у формуванні реальних професійних домагань студентів. Доведено, що підґрунтям неадекватно завищених професійних домагань молоді є стрімка заміна звичайних форм організації взаємодії між працедавцем та працівником на нові форми трудових відносин (фріланс, віддалену роботу, лізинг працівників); суспільні (нігілістична поведінка молоді внаслідок ано- мії; ейджизм у межах ринку праці) та освітні (раннє працевлаштування у процесі навчання у вищій школі; культивування принципу обов’язкової обдарованості дитини у середній школі) явища. Зроблено висновок про позитивну роль університетів у формуванні реальних професійних домагань студентів як інституцій просвітництва у процесах кар’єрного зростання молоді та платформи реклами працедавців. The article analyzes the factors that lead to inadequate professional self-evaluation of the future professional; the role of universities in shaping the real professional demands of students is determined. It is proved that the basis of this problem is the rapid replacement of the usual forms of organization of interaction between the employer and the employee in new forms of labor relations: freelance, distant work, leasing of employees. It is stressed that the result of the rather free work organization of the emploee is actualization of rather non-moral qualities: lack of responsibility, high degree of riskiness, subjectivity in the self-assessment of results. The social causes of inadequately inflated professional demands of a young specialist are determined by an early employment in the process of studying at the university; cultivating the principle of obligatory giftedness of a child at secondary school; nihilistic behavior of young people as a result of the social phenomenon of anomie; the phenomenon of ageism at the labor market. The conclusion is made about the positive role of universities as educational institutions in the processes of career development of young people and the platform of employers’ advertising in shaping the real professional demands of the students.
Опис
Ключові слова
професійні домагання, майбутній фахівець, університет, адекватність, professional claims, young specialist, university, adequacy
Цитування
Гриньова В. М. Кар’єрні домагання молодого фахівця: роль університетів у формуванні їхньої адекватності / В. М. Гриньова, О. О. Резван // Новий колегіум. – 2018. – № 1 (91). – С. 40–44.