Класифікація та стандарти WAN мережі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто стандарти мереж WAN, які визначаються та контролюються низкою авторитетних організацій. Протоколи фізичного рівня описують електричні, механічні операційні та функціональні характеристики з'єднань зі службами, що надаються провайдерами служб зв'язку. Як і в будь-якій комп‘ютерній мережі, в мережах WAN є класифікація та стандарти, за якими ми можемо вибрати оптимальний варіант для подальшого використання в роботі. The article discusses the standards of WAN networks, which are defined and controlled by a number of authoritative organizations. Physical layer protocols describe the electrical, mechanical operational and functional characteristics of the connections to the services provided by communication service providers. As in any computer network, in WAN networks have classifications and standards by which we can choose the best option for further use in work.
Опис
Ключові слова
мережа WAN, стандарти, WAN network, standards
Цитування
Котенко І. Класифікація та стандарти WAN мережі / І. Котенко, Є. Шакуров // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 129–130.