Теоретико-методичні питання підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики деліквентної поведінки старших підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розкриті торетико-методичні питання підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики деліквентної поведінки старших підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах. Раскрыты торетико-методические вопросы подготовки будущих социальных педагогов к профилактике деликвентного поведения старших подростков в общеобразовательных учебных заведениях.
Опис
Ключові слова
майбутні соціальні педагоги, профілактика деліквентної поведінки, старші підлітки, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, будущие социальные педагоги, профилактика деликвентного поведения, старшие подростки, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, future social educators, prevention deliquent behavior, senior adolescents, general educational institutions, student work
Цитування
Кузуб Д. О. Теоретико-методичні питання підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики деліквентної поведінки старших підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах / Д. О. Кузуб // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали III студ. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю) / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 27–28.