Переваги використання рольових ігор на уроках англійської мови в середніх класах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди
Анотація
У статті розкрито суть і види рольових ігор на уроках англійської мови. Рольові ігри – важлива практика при вивченні англійської мови. Рольова гра підвищує залучення учнів до навчання, соціальні навички, інтерес та оволодіння предметом. Рольова гра використовується для вирішення комплексних завдань, засвоєння нового матеріалу, закріплення і розвитку творчих здібностей, а також для формування загальнонавчальних умінь. В статье раскрыта суть и виды ролевых игр на уроках английского языка. Ролевые игры – важная практика при изучении английского языка. Ролевая игра повышает привлечение учащихся к обучению, социальные навыки, интерес и овладение предметом. Ролевая игра используется для решения комплексных задач, усвоения нового материала, закрепления и развития творческих способностей, а также для формирования общеучебных умений. The article reveals the essence and types of role-playing in English lessons. Role-playing is an important practice when learning English. Role-playing increases students' involvement in learning, social skills, interest and mastery of the subject. Role-playing is used to solve complex tasks, to learn new material, to consolidate and develop creativity, as well as to form general academic skills.
Опис
Ключові слова
рольові ігри, учні, англійська мова, ролевые игры, ученики, ангийский язык, role-playing games, pupils, English language
Цитування
Штих А. Переваги використання рольових ігор на уроках англійської мови в середніх класах / А. Штих // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 92–93.