Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5567
Title: Переваги використання рольових ігор на уроках англійської мови в середніх класах
Other Titles: Преимущества использования ролевых игр на уроках английского языка в средних классах
Advantages of using role-playing games in English lessons in middle school
Authors: Штих, А
Штых, А
Shtykh, А
Keywords: рольові ігри
учні
англійська мова
ролевые игры
ученики
ангийский язык
role-playing games
pupils
English language
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди
Citation: Штих А. Переваги використання рольових ігор на уроках англійської мови в середніх класах / А. Штих // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 92–93.
Abstract: У статті розкрито суть і види рольових ігор на уроках англійської мови. Рольові ігри – важлива практика при вивченні англійської мови. Рольова гра підвищує залучення учнів до навчання, соціальні навички, інтерес та оволодіння предметом. Рольова гра використовується для вирішення комплексних завдань, засвоєння нового матеріалу, закріплення і розвитку творчих здібностей, а також для формування загальнонавчальних умінь. В статье раскрыта суть и виды ролевых игр на уроках английского языка. Ролевые игры – важная практика при изучении английского языка. Ролевая игра повышает привлечение учащихся к обучению, социальные навыки, интерес и овладение предметом. Ролевая игра используется для решения комплексных задач, усвоения нового материала, закрепления и развития творческих способностей, а также для формирования общеучебных умений. The article reveals the essence and types of role-playing in English lessons. Role-playing is an important practice when learning English. Role-playing increases students' involvement in learning, social skills, interest and mastery of the subject. Role-playing is used to solve complex tasks, to learn new material, to consolidate and develop creativity, as well as to form general academic skills.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5567
Appears in Collections:Кафедра англійської філологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.