Використання інтерактивних ігор у корекційно-розвивальній роботі з дітьми дошкільного віку із ЗПР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглянуто використання інтерактивних ігор як ефективний інструмент у корекційно-розвивальній роботі з дітьми дошкільного віку із ЗПР. Досліджуються основні принципи та методи використання ігор у педагогічній практиці, аналізуються психолого-педагогічні аспекти впровадження інтерактивних форм в роботу з дітьми із порушеннями психічного розвитку. Розроблено методичні рекомендації щодо використання онлайн-інтерактивних ігор у корекційно-розвивальній роботі з дітьми дошкільного віку із ЗПР. The qualifying work examines the use of interactive games as an effective tool in corrective and developmental work with preschool children with disabilities. The main principles and methods of using games in pedagogical practice are studied, the psychological and pedagogical aspects of the introduction of interactive forms in working with children with mental disorders are analyzed. Methodological recommendations on the use of online interactive games in corrective and developmental work with preschool children with mental retardation.
Опис
Ключові слова
затримка психічного розвитку, ігрова діяльність, ігри для дітей з затримкою психічного розвитку, інтерактивні ігри, корекційно-розвивальна робота, mental retardation, game activity, games for children with mental retardation, interactive games, corrective and developmental work
Цитування
Обрізанова А. О. Використання інтерактивних ігор у корекційно-розвивальній роботі з дітьми дошкільного віку із ЗПР : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / А. О. Обрізанова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2024. – 74 с. : іл., табл. + дод.
Колекції