Використання інтерактивних ігор у корекційно-розвивальній роботі з дітьми дошкільного віку із ЗПР

dc.contributor.authorОбрізанова, А. О.
dc.date.accessioned2024-03-02T13:37:57Z
dc.date.available2024-03-02T13:37:57Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі розглянуто використання інтерактивних ігор як ефективний інструмент у корекційно-розвивальній роботі з дітьми дошкільного віку із ЗПР. Досліджуються основні принципи та методи використання ігор у педагогічній практиці, аналізуються психолого-педагогічні аспекти впровадження інтерактивних форм в роботу з дітьми із порушеннями психічного розвитку. Розроблено методичні рекомендації щодо використання онлайн-інтерактивних ігор у корекційно-розвивальній роботі з дітьми дошкільного віку із ЗПР. The qualifying work examines the use of interactive games as an effective tool in corrective and developmental work with preschool children with disabilities. The main principles and methods of using games in pedagogical practice are studied, the psychological and pedagogical aspects of the introduction of interactive forms in working with children with mental disorders are analyzed. Methodological recommendations on the use of online interactive games in corrective and developmental work with preschool children with mental retardation.
dc.identifier.citationОбрізанова А. О. Використання інтерактивних ігор у корекційно-розвивальній роботі з дітьми дошкільного віку із ЗПР : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / А. О. Обрізанова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2024. – 74 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14222
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectзатримка психічного розвитку
dc.subjectігрова діяльність
dc.subjectігри для дітей з затримкою психічного розвитку
dc.subjectінтерактивні ігри
dc.subjectкорекційно-розвивальна робота
dc.subjectmental retardation
dc.subjectgame activity
dc.subjectgames for children with mental retardation
dc.subjectinteractive games
dc.subjectcorrective and developmental work
dc.titleВикористання інтерактивних ігор у корекційно-розвивальній роботі з дітьми дошкільного віку із ЗПР
dc.title.alternativeThe use of interactive games in corrective and developmental work with preschool children with disabilities
dc.typeOther
Файли
Колекції