Казкотерапія: поглиблений курс

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Практикум "Казкотерапія" призначено для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальностями 012 "Дошкільна освіта", 013 "Початкова освіта", 016 "Спеціальна освіта", для вихователів закладів дошкільної освіти, вчителів початкових класів, фахівців у галузі спеціальної та інклюзивної освіти з метою особистого використання, для тих, хто цікавиться казкотерапією як одним із видів арт-терапії, застосовує її на практиці у роботі з дітьми різного віку. The workshop "Fairy Tale Therapy" is designed for candidates for a second (master's) degree in 012 "Early Childhood Education", 013 "Elementary Education", 016 "Special Education", for pre-school teachers, primary school teachers, specialists in special and inclusive education for personal use, for those who are interested in fairy-tale therapy as a type of art therapy, applies it in practice in working with children of all ages.
Опис
Ключові слова
казкотерапія, практикум, казка, казково-ігрове середовище, корекційна педагогіка, поведінка дитини, психокорекція, Fairy-tale therapy, workshop, Tale, fairy tale and playful environment, remedial pedagogy, child behaviour, Psychocorrection
Цитування
Казачінер О. С. Казкотерапія: поглиблений курс : практикум / О. С. Казачінер, Ю. Д. Бойчук ; Харків. нац. пед. ін-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – 119 с.