Формування педагогічного мислення майбутніх учителів суспільствознавчих дисциплін як психолого-педагогічна проблема

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
У роботі розглянуто проблему формування педагогічного мислення майбутніх учителів суспільствознавчих дисциплін як психолого-педагогічну проблему : розкрито суть педагогічного мислення як професійної компетентності педагога. Визначено основні якості вчителя суспільствознавчих дисциплін та проблеми суспільства. В работе рассмотрена проблема формирования педагогического мышления будущих учителей обществоведческих дисциплин как психолого-педагогическую проблему : раскрыта суть педагогического мышления как профессиональной компетентности педагога. Определены основные качества учителя обществоведческих дисциплин и проблемы общества. The problem of formation of pedagogical thinking of future teachers of social sciences disciplines is considered in the paper. Psychological-pedagogical problem : the essence of pedagogical thinking as the professional competence of the teacher is revealed. The basic qualities of teachers of social sciences disciplines and problems of society are determined.
Опис
Ключові слова
мислення, педагогічне мислення, компетенція, суспільствознавство, аспірантські роботи, мышление, педагогическое мышление, компетенция, обществоведение, аспирантские работы, thinking, pedagogical thinking, competence, social sciences, postgraduate work
Цитування
Перепилиця Г. А. Формування педагогічного мислення майбутніх учителів суспільствознавчих дисциплін як психолого-педагогічна проблема / Г. А. Перепилиця // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 172–174.