ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ОСНОВИ ПРИРОДОЗНАВСТВА І МЕТОДИКИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З ПРИРОДОЮ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Vancouver, Canada
Анотація
У тезах проаналізовано формування природничо-екологічної компетентності (як однієї з ключових компетентностей у Державному стандарті дошкільної освіти) майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти та шляхи підвищення рівня розвитку компетентності. З’ясовано, що саме від вихователя залежить необхідність виховання екологічно розвиненої особистості. The theses analyze the formation of natural and ecological competence (as one of the key competences in the State Standard preschool education) of future educators of preschool education institutions and ways increasing the level of competence development. It was found out that it was from the teacher depends on the need to educate an ecologically developed personality.
Опис
Ключові слова
природничо-екологічна компетентність, майбутні вихователі, основи природознавства, методика ознайомлення дітей з природою, natural and ecological competence, future educators, basics of natural science, method of familiarizing children with nature
Цитування
Купіна І. О. Формування природничо-екологічної компетентності майбутніх вихователів ЗДО у процесі вивчення курсу "Основи природознавства і методики ознайомлення дітей з природою" / І. О. Купіна, І. В. Радченя // Innovations and prospects of world science : the 15th International scientific and practical conference, Vancouver, 12 October 2022. – Vancouver, 2022. – С. 168–169.