ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ЛОКДАУНУ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНО-ВІРТУАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто найбільш перспективний метод дистанційного навчання у формуванні музично-естетичного смаку учнів – віртуальні путівники для створення і проведення навчально-віртуальних інтерактивних екскурсій. Музично-естетичний розвиток підлітків здійснюється через їх залучення до вивчення мистецтва. В статье рассмотрен наиболее перспективный метод дистанционного обучения в формировании музыкально-эстетического вкуса учащихся – виртуальные путеводители для создания и проведения учебно-виртуальных интерактивных экскурсий. Музыкально-эстетическое развитие подростков осуществляется через их привлечения к изучению искусства. The article considers the most promising method of distance learning in the formation of musical and aesthetic taste of students are virtual guides for creating and conducting educational and virtual interactive tours. Musical and aesthetic development of adolescents is carried out through their involvement in the study of art.
Опис
Ключові слова
навчально-віртуальні екскурсії, музично-естетичний розвиток, урок мистецтва, учебно-виртуальные экскурсии, музыкально-эстетическое развитие, урок искусства, educational and virtual tours, musical and aesthetic development, art lesson, master's work
Цитування
Тарасенко Л. В. Формування музично-естетичного смаку учнів основної школи на уроках мистецтва в умовах локдауну засобами навчально-віртуальних екскурсій / Л. В. Тарасенко, М. В. Тарасенко // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 53–54.