Умови самоактуалізації здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У статті визначено проблему самоактуалізації здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами та виявлено умови ефективної підтримки самоактуалізації їх особистості: використання інтерактивних та інноваційних методів навчання, включення адаптаційних дисциплін-модулів до освітніх програм, створення ситуацій успіху, побудова освітнього процесу на засадах інклюзивності, конгруентності, оптимізму, активності, суб'єктивності. The article identifies the problem of self-actualization of higher education students with special educational needs and identifies conditions for effective support of self-actualization of their personality: the use of interactive and innovative teaching methods, inclusion of adaptive disciplines-modules in educational programs, success situations, inclusiveness, congruence optimism, activity, subjectivity.
Опис
Ключові слова
вища освіта, освітнє середовище, інклюзивний освітній простір, самоактуалізація, higher education, educational environment, inclusive educational space, self-actualization
Цитування
Бойчук Ю. Д. Умови самоактуалізації здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами / Ю. Д. Бойчук, А. В. Боярська-Хоменко // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 16–19.