Основи лялькотерапії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Практикум "Основи лялькотерапії" призначено для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальностями 012 "Дошкільна освіта", 013 "Початкова освіта", 016 "Спеціальна освіта", для вихователів закладів дошкільної освіти, вчителів початкових класів, фахівців у галузі спеціальної та інклюзивної освіти з метою особистого використання, для тих, хто цікавиться лялькотерапією як одним із видів арт-терапії, застосовує її на практиці у роботі з дітьми різного віку. The workshop "Fundamentals of Puppet Therapy" is for candidates for higher education at the second (master's) level in specialities 012 "Preschool education", 013 "Elementary education", 016 "Special education", for teachers of pre-school education, teachers of inclusive education for personal use, for those who are interested in puppet therapy as a type of art therapy, applies it in practice in working with children of all ages.
Опис
Ключові слова
лялькотерапія, практикум, корекційна педагогіка, поведінка дитини, психокорекція, Puppet therapy, workshop, remedial pedagogy, child behaviour, Psychocorrection
Цитування
Казачінер О. С. Основи лялькотерапії : практикум / О. С. Казачінер, Ю. Д. Бойчук ; Харків. нац. пед. ін-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – 36 с. : іл.