Запровадження компетентісного підходу у процесі вивчення математики шляхом формування предметних і ключових компетентностей

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто впровадження компетентнісного підходу до вивчення математики. Забезпечення готовності вчителя до реалізації нових завдань в особистісному та професійному вимірі виступає обов'язковою умовою впровадження компетентнісного підходу до організації педагогічного процесу. Робота зі складеною системою прикладних задач виступає ефективним засобом активізації пізнавальної діяльності студентів. Це відбувається завдяки підвищенню пізнавального інтересу, досягається зосередженням уваги на значенні математичних знань у реальному житті. The article deals with the introduction of a competency-based approach to the study of mathematics. Ensuring the readiness of teacher's readiness to implement new tasks in the personal and professional dimension is a prerequisite for the implementation of a competency-based approach to organization of the pedagogical process. Working with a complex system of applied tasks is an effective means of activating the cognitive activity of students. This is due to increasing cognitive interest, achieved by focusing on the importance of mathematical knowledge in real life.
Опис
Ключові слова
вивчення математики, компетентісний підхід, study of mathematics, competence-based approach
Цитування
Толок Д. Запровадження компетентісного підходу у процесі вивчення математики шляхом формування предметних і ключових компетентностей / Д. Толок, І. Сіра // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 272–274.