Актуальність принципів навчання Я. А. Коменського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто принципи виховання Я. А. Коменського, який заклав фундамент сучасної освіти. Його принципи були актуальні у давні часи, сьогодні та будуть актуальні і через сто, двісті, і більше років. Вчителі в освітньому процесі завжди будуть ними послуговуватися, бо вони мають дуже просту, але дієву структуру, яку розуміють як учні, так і вчителі. The article deals with the principles of education of J. A. Comenius, who laid the foundation of modern education. His principles were relevant in ancient times, today and will be relevant in a hundred, two hundred, and more years. Teachers in the educational process will always use them, because they have a very simple but effective structure that both students and teachers understand.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, педагогічні ідеї, Я. А. Коменський, pedagogical heritage, pedagogical ideas, J. A. Comenius
Цитування
Племянник Д. Актуальність принципів навчання Я. А. Коменського / Д. Племянник, А. Боярська-Хоменко // Персоналії у науково-педагогічному дискурсі : матеріали наук.-практ. конф. здобувачів першого (бакалавр.), другого (магістер.), третього (освіт.-наук.) рівнів вищ. освіти, Харків, верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 79–81.