Особливості проведення бібліотерапії в умовах відеозустрічі з учнями з порушенням слуху

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
У статті проаналізовано особливості методу бібліотерапії як спеціального корекційного впливу на людину за допомогою читання спеціально підібраної літератури для підтримання її психічного стану. Визначено умови його ефективності у роботі з дітьми з вадами слуху. The article analyses the peculiarities of the method of bibliotherapy as a special corrective influence on a person by reading specially selected literature to maintain his/her mental state. The conditions of its effectiveness in working with children with hearing impairments are determined.
Опис
Ключові слова
бібліотерапія, учні з порушеннями слуху, дистанційне навчання, bibliotherapy, students with hearing impairments, distance learning
Цитування
Туріщева Л. Особливості проведення бібліотерапії в умовах відеозустрічі з учнями з порушенням слуху / Л. Туріщева І. Дорожко, О. Малихіна // Тенденції розвитку педагогіки та освіти в умовах цифрових трансформацій (ВyteEd-2024) : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 17–19 квіт. 2024 р. – Харків, 2024. – С. 342–345.