Забезпечення духовного розвитку молодших школярів з особливими освітніми потребами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано забезпечення духовного розвитку молодших школярів з особливими освітніми потребами. В статье проанализировано обеспечение духовного развития младших школьников с особыми образовательными потребностями. The article analyzes the provision of spiritual development of junior schoolchildren with special educational needs.
Опис
Ключові слова
духовний розвиток, освіта, особливі освітні потреби, молодші школярі, духовное развитие, образование, особые образовательные потребности, младшие школьники, spiritual development, education, special educational needs, junior schoolchildren
Цитування
Забезпечення духовного розвитку молодших школярів з особливими освітніми потребами / Ю. Д. Бойчук, О. С. Казачінер, О. В. Мірошниченко [та ін.] // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. колективна монографія / Всесвіт. наук. ноосферно-онтологіч. тов-во, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Асоц. рос. вчених штату Масачусетс [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 343–347.