СКРИНІНГОВА МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ СУМІСНОЇ УВАГИ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті проаналізовано скринінгова методика діагностики сумісної уваги у дітей раннього віку. Скринінгова діагностика проходить як структуроване включене спостереження за поведінкою під час спеціальної організованої ігрової діяльності. Спостереження проводитися у збідненому середовищі. Для організації ігрової діяльності використовуються стандартизовані стимульні матеріали. В статье проанализирована скрининговая методика диагностики совместного внимания у детей раннего возраста. Скрининговая диагностика проходит как структурированное включенное наблюдение за поведением во время специальной организованной игровой деятельности. Наблюдение проводится в обедненной среде. Для организации игровой деятельности используются стандартизированные стимульные материалы. The article analyses a screening technique for diagnosing joint attention in young children. The screening diagnostics takes place as a structured included observation of behaviour during a special organised play activity. The observation takes place in a deprived environment. Standardised stimulus materials are used to organise play activities.
Опис
Ключові слова
скринінгова методика діагностики, сумісна увага, діти раннього віку, аспірантські роботи, скрининговая методика диагностики, совместное внимание, дети раннего возраста, аспирантские работы, screening diagnostic technique, joint attention, young children, postgraduate work
Цитування
Жукова Л. В. Скринінгова методика діагностики сумісної уваги у дітей раннього віку / Л. В. Жукова, О. В. Трушик // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 29–30.