ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Херсонський державний університет
Анотація
У дослідженні розроблено факторно-критеріальну модель оцінювання сформованості готовності вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями, в основу якої покладено параметри, фактори і критерії, отримані шляхом декомпозиції компонентів зазначеної готовності. В исследовании разработаны факторно-критериальные модели оценивания сформированности готовности учителей начальной школы к работе с одаренными учащимися, в основу которой положен параметры, факторы и критерии, полученные путем декомпозиции компонентов указанной готовности. The study developed factor-criteria models for assessing the readiness of elementary school teachers to work with gifted students, which are based on parameters, factors and criteria obtained by decomposition of the components of this readiness
Опис
Ключові слова
вчителі початкової школи, робота з обдарованими учнями, факторно-критеріальна модель оцінювання, учителя начальной школы, работа с одаренными учениками, факторно-критериальная модель оценки, primary school teachers, work with gifted students, factor-criteria model of assessment
Цитування
Ушмарова В. В. Факторно-критеріальна модель оцінювання сформованості готовності вчителів початкової школи до роботи з обдарованими дітьми / В. В. Ушмарова // Педагогіка у вимірі соціокультурних досліджень : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Херсон, 10–11 квіт. 2019 р. – Херсон : Айлант, 2019. – С. 142–145.