Емпатія як компонент професійної компетентності у майбутніх психологів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Vinnitsa, Ukraine Yevropeiska naukova platforma
Анотація
Автором публікації проведено теоретичний аналіз робіт провідних зарубіжних вчених (Т. Рібо, В. Щтерна, Е. Фромма та вітчизняних (С. Максименко, І. Дружиніної, Л. Перетятько, Н. Юдіної) щодо вивчення емпатії. У статті представлено результати власного дослідження по вивченню емпатії зі студентами психологами. Зазначено, що розвиток емпатійних здібностей сприяє конструктивній поведінці та ефективному спілкуванню. Автором публикации проведен теоретический анализ работ ведущих зарубежных ученых (Т. Рибо, В. Штерна, Э. Фромма и отечественных (С. Максименко, И. Дружининой, Л. Перетятько, Н. Юдиной) по изучению эмпатии. В статье представлены результаты собственного исследования по изучению эмпатии со студентами психологами. Отмечено, что развитие эмпатических способностей способствует конструктивному поведению и эффективному общению. The author of the publication conducted a theoretical analysis of the works of leading foreign scientists (T. Ribo, V. Shchtern, E. Frome and domestic) (S. Maksymenko, I. Druzhinina, L. Peretyatko, N. Yudina) on the study of empathy. It is noted that the development of empathic abilities promotes constructive behavior and effective communication.
Опис
Ключові слова
емпатія, професійні компетентності, самовизначення особистості, психолог, эмпатия, профессиональные компетенции, самоопределение личности, empathy, professional competencies, self-determination, psychologist
Цитування
Лисенко Л. Н. Емпатія як компонент професійної компетентності у майбутніх психологів / Л. М. Лисенко // Education and science of todey: intersector issues and development of sciences : Collection of scientific papers "ΛΌГOΣ" with Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference, Cambridge, 19 March 2021. – Cambridge ; Vinnytsia : P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2021. – Vol. 3 – P. 147–150.