МЕТОДОЛОГІЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ХІМІЇ НА ІНКЛЮЗИВНЕ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-02-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній статті висвітлено доцільність та необхідність використання засобів ІКТ під час вивчення хімії дітьми з особливими освітніми потребами в умовах воєнного стану для ефективного перетворення дистанційного навчання на зручне та ефективне інклюзивне навчання. Проаналізовано перелік освітніх платформ для ефективної інклюзивної роботи та наведено приклади дидактичних завдань. Наголошено на тому, що успішна реалізація інклюзивного навчання за допомогою цифрових технологій у закладах загальної середньої освіти можлива переважно за створення відповідних умов та ресурсів. This article highlights the expediency and necessity of using ICT tools during the study of chemistry by children with special educational needs in the conditions of martial law for the effective transformation of distance learning into convenient and effective inclusive learning. The list of educational platforms for effective inclusive work is analyzed and examples of didactic tasks are given.
Опис
Ключові слова
діти з особливими освітніми потребами, інформаційно-комунікаційні технології, дистанційне навчання, інклюзивне навчання, воєнний стан, children with special educational needs, information and communication technologies, distance education, inclusive education, martial law
Цитування
Єсікова І. Методологія перетворення дистанційного навчання хімії на інклюзивне / І. Єсікова, О. Сидоренко // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. учасників Ювілейної ХХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22–23 лют. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків, 2024. – С. 376–379.