Раціональне використання комп’ютера дітьми у цифровій школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто використання комп'ютера дітьми. Запровадження сучасних цифрових технологій має бути виваженим, доцільним та підпорядкованим меті і змісту освітнього процесу. Одним із креативних мотиваційних засобів оволодіння сучасними знаннями та формування відповідних навичок, як чинників розвитку цифрових компетентностей педагогів, вбачається створення практико-спрямованого інформаційно-освітнього електронного середовища (цифрового середовища) закладу. The article deals with the use of computers by children. The introduction of modern digital technologies should be balanced, appropriate and subordinated to the purpose and content of the educational process. One of the creative motivational means of mastering modern knowledge and forming relevant skills as factors in the development of digital competencies of teachers, is the creation of a practice-oriented information and educational electronic environment (digital environment) of the institution.
Опис
Ключові слова
використання комп’ютера дітьми, комп'ютерні технології, computer use by children, computer technology
Цитування
Бондаренко Д. Раціональне використання комп’ютера дітьми у цифровій школі / Д. Бондаренко, М. Дяченко, Є. Шакуров // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 42–44.