Підвищення ефективності логопедичного впливу в роботі з дітьми старшого дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням за допомогою інформаційних технологій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз особливостей засвоєння мовлення дітей старшого дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням. Проаналізовано сучасні напрями корекційно-логопедичної роботи з дітьми старшого дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням. Означено роль інформаційних технологій у підвищенні ефективності логопедичного впливу в роботі з дітьми старшого дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням. Описане експериментальне дослідження з підвищення ефективності логопедичного впливу в роботі з дітьми старшого дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням із використанням інформаційних технологій. In the qualification work, a theoretical analysis of the features of speech acquisition of older preschool children with phonetic-phonemic underdevelopment was carried out. Modern directions of correctional and speech therapy work with children of older preschool age with phonetic and phonemic underdevelopment are analyzed. The role of information technologies in increasing the effectiveness of speech therapy in working with children of older preschool age with phonetic and phonemic underdevelopment is determined. An experimental study on increasing the effectiveness of logopedic influence in working with children of older preschool age with phonetic-phonemic underdevelopment using information technologies is described.
Опис
Ключові слова
фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення, логопедичний вплив, діти старшого дошкільного віку, інформаційні технології, phonetic-phonemic underdevelopment of speech, speech therapy influence, children of older preschool age, information technologies
Цитування
Шаровкіна А. В. Підвищення ефективності логопедичного впливу в роботі з дітьми старшого дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням за допомогою інформаційних технологій : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / А. В. Шаровкіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 95 с. : іл., табл. + дод.
Колекції