Підвищення ефективності логопедичного впливу в роботі з дітьми старшого дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням за допомогою інформаційних технологій

dc.contributor.authorШаровкіна, А. В.
dc.date.accessioned2024-03-07T14:31:28Z
dc.date.available2024-03-07T14:31:28Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз особливостей засвоєння мовлення дітей старшого дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням. Проаналізовано сучасні напрями корекційно-логопедичної роботи з дітьми старшого дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням. Означено роль інформаційних технологій у підвищенні ефективності логопедичного впливу в роботі з дітьми старшого дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням. Описане експериментальне дослідження з підвищення ефективності логопедичного впливу в роботі з дітьми старшого дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням із використанням інформаційних технологій. In the qualification work, a theoretical analysis of the features of speech acquisition of older preschool children with phonetic-phonemic underdevelopment was carried out. Modern directions of correctional and speech therapy work with children of older preschool age with phonetic and phonemic underdevelopment are analyzed. The role of information technologies in increasing the effectiveness of speech therapy in working with children of older preschool age with phonetic and phonemic underdevelopment is determined. An experimental study on increasing the effectiveness of logopedic influence in working with children of older preschool age with phonetic-phonemic underdevelopment using information technologies is described.
dc.identifier.citationШаровкіна А. В. Підвищення ефективності логопедичного впливу в роботі з дітьми старшого дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням за допомогою інформаційних технологій : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / А. В. Шаровкіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 95 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14294
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectфонетико-фонематичне недорозвинення мовлення
dc.subjectлогопедичний вплив
dc.subjectдіти старшого дошкільного віку
dc.subjectінформаційні технології
dc.subjectphonetic-phonemic underdevelopment of speech
dc.subjectspeech therapy influence
dc.subjectchildren of older preschool age
dc.subjectinformation technologies
dc.titleПідвищення ефективності логопедичного впливу в роботі з дітьми старшого дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням за допомогою інформаційних технологій
dc.title.alternativeIncreasing the effectiveness of logopedic influence in working with children of older preschool age with phonetic-phonemic underdevelopment using information technologies
dc.typeOther
Файли
Колекції